top of page

Om Gården

Historik

Dämmans gård är en mycket gammal gård som omnämdes redan i Johan den III:s jordabok 1564. Under 1770-talet ägdes gården av Fredrick von Schneidern. I början av 1800-talet köptes gården av Berndt Harder Santesson. Han startade 4 dubbla pannor alunbruk på Dämman 1816, han döpte bruket till Carlsfors och det var även han som byggde granngården Carlsfors. Bernth Harder Santesson ägde flera gods och gårdar i Skaraborg, bl.a. Årnäs säteri där han anlade ett glasbruk. Berdt Harder Santesson hhar även gått till historien då han startade en spar och pensions kassa för sina anställda på Årnäs. Han motionerade i riksdagen om detta, och det blev upprinnelsen till dagens folkpension. Han engagerade sig även i byggandet av Göta Kanal tillsammans med von Platen. Han satsade hela sin förmögenhet i kanalprojektet, det medförde också en ekonomisk katastrof för honom. 1855 på sin ålders höst, rustade han upp Dämman och flyttade hit, där han dog 1862, 86 år gammal. 

1915 köptes Dämman av häradshövding Knut Tillberg från Stockholm. Hans förhoppning var att man skulle kunna utvinna Radium ur marken, det visades sig dock vara alltför låga nivåeer för att detta skulle vara möjligt. Istället startades det kalkbränning, Dämman blev Västergötlands största kalkbruk och verksamheten pågick ända fram till 1952. De höga kullarna på Dämmans mark består av rödfyr som är rester från kalkbruket och det tidigare alunbruket.

Allt har kärrats ut för hand från kalkugnarna. 

I början av 1970-talet köptes gården av Astrid och Gösta Vogel-Rödin. Astrid är mera känd under namnet Bergman-Suckdorff som naturfotograf och författare med bland annat prisbelönta barnböcker på sin meritlista. I 40 år beboddes Dämman av Astrid och Gösta. Gösta avled 1998. När vi tog över gården kände vi att Astrid lämnade över "sin drömgård" med stor sorg i hjärtat. Hon hade dock haft det kämpigt att underhålla gården på egen hand och den hade fått förfalla ganska rejält. Under sina år i huset har Astrid skrivit ett 30 tal böcker, många av dom fyllda med naturbilder från omgivningarna.

 

Idag

Dämmans gård har i modern tid fungerat som jordbruksfastighet med bland annat får och kor men har idag omvandats till en gård med hästar, vandringsleder och ädellövskogsbruk.

När vi köpte gården hade den blivit ordentlig nedgången så ett stort arbete har fått läggas på att röja och renovera. Sedan vi flyttade in har boningshuset renoverats. Renoveringen har skett försiktigt med ambitonen att spara så stor del som möjligt av den ursprungliga charmen. I gårdshuset har renovering påbörjats för att kunna hyras ut till sommaren 2014, den gamla ladugården har renoverats och ängarna har fått staket för att kunna fungera som hagar. Vidare har en ridbana har anlagds. I ädellövskogen skall röjning påbörjats så snart väderförhållandena tillåter och röjningen kommer fortsätta hela vintern 2013/2014. Sly skall tas bort för att förvandlas till flis och föryngring av ädellövskogen skall ske för framtida avverkning även vandrings och ridvägar har anlagds. En mindre del av skogen kommer att avverkas. Arbetet fortsätter i oförminskad omfattning, på en gammal historisk gård finns alltid nya områden att utforska och förbättre. Dämman är vårt "pensions projekt" och kommer att utvecklas alltmer framöver.

 

Gården består av 46 hektar mark, till största delen av ängsmark och ädellövskog. Det finns även en stor damm som innehåller både fisk och kräftor och samt har ett rikt fågelliv. På våren när alla flyttfåglarna kommer tillbaka kvittrar och spelas det i alla hörn.

 

Dämmans mark är även en del av Silverfallen som är ett vattenfall 60 m utför bergskanten. Tre bergarter går naturligt i dagen vid bäcken. Vattnet rinner fram över kalkstenshällar och mitt i fallet passeras brottytor av alunskiffer. På sandstenshällarna planar fallet ut. Området är särskilt välbesökt på våren då vattenfallet och den rika lundfloran med bl a blåsippor, lungört, smånunneört, vårlök och svalört är mycket sevärd. I lövskogen sjunger härmsångaren och grönsångaren. Under sommaren torkar bäcken ibland ut helt, sommaren 2013 var en sådan sommar och inte förrän långt in på hösten återhämtade sig bäcken och återgick till sitt ständiga porlande.


​På gården finns förutom boningshuset även ett stall, en ridbana, ett annex, ett förvaringshus, hundgårdar och en skrivarstuga. Vackraste utsikten över gården får du om du går upp på berget till vår lilla bänk. Där är en fika mer än uppskattat!

bottom of page