top of page

Före och efter bilder.

Jag satt och tittade på fotografier häromdagen och insåg då att det faktiskt har hänt väldigt mycket här på gården, och jag hade glömt att det visserligen var ett vackert hus och med fantastisk omgivning, men det var ett enormt nedgånget hus vi gav oss in på att köpa hösten 2010. Men nu efter många arbetstimmar har det det blivit en riktig drömgård även om det fortfarande finns en hel del som behöver åtgärdas.

FÖRE

EFTER

Stallet

FÖRE

Stall fanns inget alls när vi flyttade in men en ladugård som bestod av en äldre och en lite nyare del fanns. Att en del var ny berodde på att det hade brunnit för några år sedan och man hade byggt upp den delen igen. Den var helt oisolerad men vi har gjort om den till ett isolerat mycket väl fungerande stall för 4 hästar.

EFTER

 

Gamla nedramlade nät överallt och vildvuxen skog och trädgård.

Astrid som vi köpte gården av hade bott på Dämman ensam i 12 år efter att hennes man dog. Givetvis var det en omöjligt uppgift för henne att underhålla trädgård, skog och mark. Det fanns även staketrester överallt efter den hjortuppfödning som tidigare funnits på gården. Den lades ner på 80-talet men inga staket hade tagits bort. Vi har därför klippt ner nät och taggtåd samt dragit upp mängder med stolpar, rester efter det mer än 2 meter höga hägnet som täcker ett område på ca 40 hektar. Väldig mycket finns dock fortfarande kvar i skogen men vi jobbar vidare på att ta bort det.

Ridbana

En ridbana hörde förstås också till nödvändigheterna och blev därför, efter hus och stall, en av de viktigaste projekten. Eftersom vi visste att vi sällan eller aldrig skulle vilja bege oss till ett närbeläget ridhus för vanlig daglig ridning var det nödvändigt med en bana som skulle hålla för alla väder. Med hjälp av Sméns i Skara  anlades en ridbana efter Ridsportförbundet instruktioner och den fungerar mycket bra i de flesta väder.

IMG_7093.JPG
Dammen

Dammarna var lite igenväxta och vid fallet började det läcka vatten, därför var det dax att göra något åt det. Länsstyrelsen ansåg att det måste finnas en fiskväg där fisk kunde ta sig upp i dammen och därför var dt nödvändigt att ta bort det vackra fallet, lite tråkigt men inget att göra åt.

IMG_0635.jpeg
bottom of page